A note on the Illyrians

I recently read the 1966 book “Gli Illiri” (en.: “The Illyrians”) by Croatian scholar Aleksandar Stipčević, published in the Italian series “Uomo e mito” (en.: “Man and Myth”) curated by Roberto Bosi.

I would like to share the following excerpt from p. 79, with translations in 🇨🇦English and 🇦🇱Albanian ensuing:

Screenshot of p. 79 from Gli Illiri
Translation from Italian of the excerpt above:

While it would be entirely impossible to attempt to reconstruct the historical events of the Illyrians and other populations wandering in the Balkans during the grand migrations at the beginning of the Middle Ages, an important matter is now well-established. Throughout the centuries of the migration of the various Slavic tribes, the Illyrians were to a large extent assimilated, while nevertheless preserving to this day many cultural as well as anthropological elements, as we shall see in the subsequent chapters. However, not all Illyrians were absorbed by the Slavic element. Those who took refuge in the mountainous regions of Albania remained nearly intact from a cultural as well as anthropological standpoint. It is the modern Albanians, or the Shqipëtarë, those who, according to a theory receiving increasing support from the majority of scholars, are the direct descendants of the ancient Illyrians.


Së fundi, përfundova së lexuari në italisht librin «Gli Illiri» (sq. «Ilirët») nga studiuesi kroat Aleksandar Stipčević. Më poshtë vijon përkthimi i tekstit në foton e mësipërme të shkëputur nga f. 76:

Qëllimi për të rindërtuar ngjarjet historike të ilirëve dhe të popullatave të tjera që vërtiteshin nëpër gadishullin ballkanik gjatë dyndjeve të shumta të fillim-mesjetës do të ishte krejtësisht i pamundur, por një çështje e rëndësishme është tanimë e përforcuar: ilirët, përgjatë shekujve të dyndjeve sllave në Ballkan, nuk i rezistuan asimilimit. Megjithatë, në përgjithësi, ata arritën të ruanin shumë elementë kulturorë dhe antropologjikë deri në ditët e sotme. Por jo të gjithë ilirët u shkrinë me elementin sllav. Ata që u tërhoqën nëpër zonat malore të Shqipërisë për t’u strehuar mbetën pothuaj të pacenuar, si nga pikëpamja kulturore, edhe nga ajo antropologjike. Janë shqiptarët e sotëm ata, të cilët, sipas një teorie që gjen mbështetje nga shumica e studiuesëve, janë pasardhësit e drejtpërdrejtë të ilirëve të lashtë.

(Header photo: Snapshot of an Illyrian bronze helmet, p. 218)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s