Hyrje në alfabetin e Veqilharxhit

Mësimin e parë të një serie video-leksionesh mbi alfabetin e Veqilharxhit për shkrimin e gjuhës shqipe e gjeni në YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=qqU-8_OrPFU

Mësimi 1: Hyrje në alfabetin e Veqilharxhit (13’44”)

Së shpejti do të paraqes mësimet e tjera.

Një shembull i alfebetit gjendet këtu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s