A lover of wisdom…

During his dialog with friends Crito and Simmias, Socrates, with his idiosyncratic irony, goes:

He who has lived as a true philosopher has reason to be of good cheer when he is about to die, and that after death he may hope to receive the greatest good in the other world.

The Trial and Death of Socrates, Phaedo, p. 61 (English Translation by B. Jowett, 1891)

And a few moments later, Socrates lays out the contrapositive of the preceding statement:

And when you see a man who is repining at the approach of death, is not his reluctance a sufficient proof that he is not a lover of wisdom, but a lover of the body, and probably at the same time a lover of either money or power, or both?

Ibid., p. 65

Në dialogun me miqtë Krito dhe Simia, Sokrati (tashmë duke pritur vdekjen sipas gjykimit të Athinasve), deklaron:

Kush ka jetuar jetën si filozof, ka përse të mendojë se, kur i afrohet vdekja, ta presë hareshëm dhe, pasi të ketë ndërruar jetë, të shpresojë se e presin të mirat në botën tjetër.

Gjyqi dhe Vdekja e Sokratit, nga Platoni

Disa çaste më tej, Sokrati i drejtohet Simias:

E kur ndesh një njeri që qahet nga fundi i jetës, a nuk është ngurrimi i tij një vërtetim se ai njeri nuk e paska dashur nxënien, por thjesht ka lakmuar mishin, e ka mundësi edhe paranë ose pushtetin, ose të dyja bashkë?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s